ตัวเเทนเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คำนับเเละขอพรพระคาร์ดินัลกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

ประชุมเเผนกเยาวชนและจิตตาธิการเยาวชนทั้ง 6 เขต

 

อบรมผู้นำนันทนาการ สำหรับเยาวชน 2023

 

โครงการ"ฝึกอบรมผู้นำนัทนาการครู"ปี 2023

 

ค่ายผู้นำเยาวชน ณ บ้านสวนยอแซฟ

 

ประชุมเตรียมเอกสารในการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนระดับโลก ที่ประเทศโปรตุเกส

 

ค่ายผู้นำเยาวชน

 

แบ่งปันความรู้เเละจิตตารมณ์ องค์กรกองหน้าร่าเริง พลศีล ยุวธรรมทูต เเละYCS

 

ร่วมการสัมนาจิตตาภิบาลจิตตาภิบาลเเละทีมประสานงานเยาวชน

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชน 6 เขต เตรียมงานชุมนุมเยาวชน

 

ค่ายปัสกา 2023 / ภาพเพิ่มเติม

 

เพิ่มพูนความรู้นักเรียนคาทอลิก เขต 6 / ภาพเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมพ่อร้องน้องทาย

 

 สัมมนาประชุมวางแผนงานคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชน และองค์กร

 

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ

 

อบรมเจาะสื่อเจาะใจ

 

ร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ณ ท่าแร่ สองคอน

 

ค่ายผู้นำเยาวชน คุ้มพญาซอรีสอร์ท / ภาพเพิ่มเติม...

 

ประชุมวางแผนงาน 3 องค์กร กองหน้าร่าเริง พลศีล วาย.ซี.เอส

 

c-game2022 / ภาพเพิ่มเติม...

 

อบรมผู้นำนันทนาการ 2-3 กรกฎาคม 2022

 

สัมมนาครู “การอภิบาลเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวไปด้วยกันในยุคหลังโควิด-19”

 

อบรมความปิติยินดีแห่งความรัก

 

ค่ายปัสกา กับคำสอน ออนไลน์

 

กิจกรรมเสียงภาวนา ปีที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ

 

“สายรัก สายใจ สายใย สายประคำ”

 

อบรมผู้นำนันทนาการ (การจัดกิจกรรม) ในรูปแบบออนไลน์

 

ซีเกมส์ (Catholic Game) วันเยาวชนแห่งชาติ

 

สุขที่สังเกต

 

รายการอย่าลืมว่าคริสต์ถึง

 

รับกางเขนเพื่อจาริกกางเขน / ภาพเพิ่มเติม...

 

ชุมนุมเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์ จาริกกางเขนเยาวชน

 

ฟื้นฟูจิตใจ ครู ผู้ดูแล องค์กรกองหน้า พลศีล วาย.ซี.เอส

 

ค่ายปัสกาออนไลน์

 

เยาวชนปันสุข 1 / เยาวชนปันสุข 2 / เยาวชนปันสุข 3

 

ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนออนไลน์

 

อบรมผู้นำนันทนาการออนไลน์

 

ตัวแทนเยาวชนประชุมเตรียมค่ายปัสกากับคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเพื่อเตรียมค่ายปัสกา

 

 ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่มารีอา สำเนียง แซ่เตียว ซึ่งเป็นยายของน้องอาร์ม อดีตประธานเยาวชนเขต 2

 

เยาวชนจำนวนหนึ่งร้องเพลงส่งความสุขโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ให้กับตำรวจ สน.บางรัก

 

พลังของหัวใจ (The Power of the Heart / El poder del coraz?n) / เนื้อเพลงพลังของหัวใจ

 

เยาวชนต้อนรับพระสันติปาปาอุดมสาร ฉบับที่ 51  http://bit.ly/36vYe03

 

เยาวชนและแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯร้องเพลงส่งความสุขแด่พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

 

เยาวชนร้องเพลงส่งความสุขแด่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36 / ดาวน์โหลดภาพค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 36

 

ประชุมวาระพิเศษ เพื่อพูดคุยงานค่ายผู้นำระดับชาติครั้งที่ 36 และเตรียมงานพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศไทย

 

ประชุมเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก ระดับชาติ ครั้งที่ 36

 

C-Game2019 (Catholic - Game) กีฬาเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

โครงการเสียงภาวนา / รับชมย้อนหลัง โครงการเสียงภาวนา 2019
THE VOICE OF CATHOLIC YOUTH BKK

 

ประชุมกรรมการบริหาร แผนกเยาวชน สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

 

อบรมผู้นำเยาวชน (ส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้นำในวัด)

 

สัมมนาครูกองหน้าฯและพลศีลปี2019

 

สัมมนาผู้นำกองหน้าและพลศีล

 

การอบรมผู้นำนันทนาการในระดับวัดและโรงเรียน

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประชุมคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนเขตและองค์กร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อบรมครูผู้นำนันทนาการ 2019

 

เยาวชนอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ้ร่วมงาน เปิดปี 350 ปีมิสซังสยาม ต้อนรับ พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน / ประมวลภาพ

 

ประชุมวางแผนและปรึกษา การเตรียมงานชุมนุมเยาวชนโอกาสเปิดปี 350 ปี มิสซังสยาม

 

ค่ายปัสกากับคำสอน

 

ประชุมเตรียมงานจัดค่ายปัสกากับคำสอน

 

ตัวแทนเยาวชนไทย ที่เข้าร่วมชุมนุมเยาวชนโลก ประชุม

 

แบ่งปันความเชื่อ และประสบการณ์ การดำเนินชีวิตของเยาวชนคาทอลิก

 

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก ปี 2018

 

ประชุมคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนเขตและองค์กร อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3

 

ค่ายผู้นำวาย.ซี.เอส

 

ร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35

 

สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ประจำปี 2018

 

 C - GAME "18

 

โครงการเยาวชนฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ พร้อมใจก้าวเดินสู่ 350 ปี มิสซังสยาม

 

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เขต 4

 

ประชุมอภิบาลความเชื่อคณะกรรมการเยาวชนเขต 2

 

อบรมผู้นำเยาวชน

 

อบรมผู้นำนัทนาการสำหรับเยาวชน รุ่น 10

 

อบรมผู้นำนันทนาการสำหรับครู

 

ค่ายเยาวชนคาทอลิก เขต 2

 

เสวนาเยาวชนLGBT

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนเขต 9 เมษายน

 

ประชุมจิตตาภิบาลและคณะกรรมการเยาวชนเตรียมค่ายปัสกา

 

ประชุมคุณพ่อจิตตาภิบาลเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนเขต ประจำป

 

จัดภาวนาแบบเทเซ่ ให้กับผู้มาร่วมอบรมศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 3

 

โครงการ เสียงภาวนา เสียงจริง ภาวนาจริง The Voice of catholic Youth Bkk

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชน

 

สวดภาวนาอุทิศแด่ เบเนดิกต์ ประพันธ์ ยุชัย บิดาของน้องป่านประธานเยาวชนเขต 2

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

มิสซาเปิดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 34

 

วิถีชุมชนวัดกับเยาวชน / ภาพเพิ่มเติม...

 

Catholic Youth Game 2017 (C-Game) วันเยาวชนแห่งชาติ

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน ประมวลภาพ

 

แบ่งปันประสบการณ์ ที่ไปร่วมงานเยาวชนเอเชีย ณ ยอร์คยากาตาร์ อินโดนีเซีย

 

มิสซาเปิดงานวันเยาวชนเอเซีย ครั้งที่ 7

 

ส่งเยาวชนไปร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

 

อบรมผู้นำนันทนาการ / ภาพเพิ่มเติม

 

อบรมการจัดกิจกรรมในห้องเรียนประมวลภาพ

 

อบรมผู้นำเยาวชน / ประมวลภาพ

 

ค่ายปัสกา สัมผัสชีวิต 2017

 

แผนกเยาวชนและทีมงาน ช่วยจัดภาวนาแบบเทเซ่ ให้กับผู้มาร่วมอบรมศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่

 

ประชุมจิตตาธิการเยาวชนเขตและจิตตาธิการองค์กรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ เตรียมค่ายปัสกา

 

Bible Genius Awards 2016 / ประมวลภาพ

 

กิจกรรมเยาวชนปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33 / ประมวลภาพ

 

ประชุมพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานเยาวชนเขตและองค์กร เตรียมวางโครงการปี2017

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เสียงเยาวชน : คาายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ

 

ด้วยรักและอาลัย

 

แผนกเยาวชนร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ น้องมารีอาชนกนันท์ ประเสริฐ

 

ซีเกมส์เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ประมวลภาพ

 

นักศึกษาจากสถาบัน Fundacio Asia เข้าพบพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิชและเยี่ยมชมฝ่ายงานทั้งสองฝ่าย

 

ค่ายผู้นำ Y.C.S. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนวัดในเขต5

 

บรรยากาศเยาวชนไทยร่วมงานเยาวชนโลกพิธีต้อนรับคนไทยเข้าสู่ค่าย

 

5 ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าพบพระคาร์ดินัลเพื่อคำนับและรับพรก่อนเดินทางไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศโปแลนด์

 

 อบรมเยาวชนสู่ผู้ประกาศข่าวดี

 

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพ

 

สร้างผูู้้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต5

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

 

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2016ประมวลภาพ

 

 สัมมนาเยาวชนเขต5

 

ประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32

 

ซีเกมส์เยาวชน2015 / ประมวลภาพc-gamesเยาวชน

 

เสียงเยาวชน

 

ประชุมเตรียมงานซีเกมส์ 9 สิงหาคม

 

สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน

 

การสร้างผู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015

 

ชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรม

 

ค่ายเยาวชนเขต 2

 

ข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนเขต5

 

ค่ายเยาวชนเขต 1

 

เยาวชนไทยเข้าร่วมอบรมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

 

เยาวชนไทยเข้าร่วมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

 

สัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง

 

นักเรียนไตรอัสสัมชัญรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

 

Bible Genius Award” ประจำปี 2014

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเตรียมงานปีศักดิ์สิทธิ์

 

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31

 

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ปี 2014 ณ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2014

 

ประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

 

บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้

 

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

 

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

 

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

 

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

 

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

 

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

 

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

 

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

 

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

 

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

 

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

 

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

 

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

 

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

 

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

 

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

 

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

 

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

 

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด