แผนกเยาวชน
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ขอเชิญเยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วม.
“ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก
ระดับชาติ ครั้งที่36”
ณ ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล บ้านผู้หว่าน
วันที่ 9 - 13 ตุลาคม ค.ศ.2019

 downloadposter

   เนื้อเพลงผู้รับใช้
Ost.ประกอบค่ายผู้นำเยาวชน
คาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 36
// 350 ปีมิสซังสยาม
ประพันธ์   : พงษ์เทพ กิจบำรุง
เรียบเรียง : พงษ์เทพ กิจบำรุง
               : วรปรัชญ์ ครองหิรัญ
ขับร้อง    : ปิยะพร ศรีจรรยา
               : นัทแควง โฮ
               : วรปรัชญ์ ครองหิรัญ
ห้องอัด    : Sabudchai Studio
 อ่านเพิ่มเติม...

ความหมายของตราสัญลักษณ์
“ค่ายผู้นำเยาวชน
คาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่36”

 

 อ่านเพิ่มเติม...

   เนื้อร้อง ผู้รับใช้ Music&Lyric
เนื้อเพลง ผู้รับใช้ Ost. 36th National Catholic Youth Congress BKK 2019

    อ่านเพิ่มเติม...

สำหรับท่านใดที่ต้องการโน๊ตเพลง
" ผู้รับใช้"

 คลิ๊ก...
 ดาวน์โหลด...

ท่าเต้นประกอบเพลง "ผู้รับใช้"
Ost. 36th National Catholic Youth Congress BKK 2019

  อ่านเพิ่มเติม...

ตารางเวลาค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ
ครั้งที่ 36  ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 file word

 file PDF

ติดตามบรรยากาศกิจกรรมได้ที่

  แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  Catholic Youth of Bangkok Archdiocese - เยาวชนคาทอลิกกรุงเทพฯ

WEBSITE : http://youthbkk.catholic.or.th/

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด

ติดตามบรรยากาศกิจกรรม