โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
 

10-15 ตุลาคม 2016 ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู สนใจเข้าร่วมค่ายติดต่อได้ที่ คุณสิริกัญญา 081-812-1916

 

 

ปีศักดิ์สิทธิ์
แห่งเมตตาธรรม

วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 31
(WYD 2016)
วันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 31
กรกฎาคม 2016
ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ 

บทภาวนาเพื่องานเยาวชนโลก 2016
ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์

การติดตั้งโปรแกรม
สำหรับพระคัมภีร์

 

      วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2016 แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ครั้งที่ 3/ 2016 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 13.00 น.

      ช่วงพักเบรคประชุม ร่วมอวยพรวันเกิดแด่คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการแผนกฯ และคุณพัชรา ชนวัฒน์ (พี่ตุ้ม) เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชน ขอให้มีความสุข เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเสมอค่ะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          น้อง ๆ เยาวชนที่รัก บรรยากาศของงาน วันเยาวชนโลกที่คราคูฟ ณ ประเทศโปแลนด์ ยังคงมีกลิ่นอายของความชื่นชมยินดีที่เราได้พบปะกับเพื่อนๆ  เยาวชนของเราทั่วโลก และเป็นพิเศษที่เราได้พบกับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บิดาที่รักยิ่งของพวกเราเสียงเยาวชนฉบับนี้ พี่จะขอแบ่งปันความรู้สึก และสิ่งที่เพื่อน ๆ เยาวชนของเราได้รับช่วงที่พวกเขาสัมผัสชีวิต (Day in Diocese) ที่เมืองคนุรูฟ และช่วงที่ร่วมในงานวันเยาวชนโลกที่เมืองคราคูฟ โดยได้พักอยู่กับครอบครัวที่เมืองชาร์นูฟ

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      21/07/16 First day of Day in Diocese @ Knurow ตอนเช้ามีพิธีการเปิดต้อนรับคนไทยเข้าสู่ค่าย โดยคนไทยได้มีส่วนร่วม โดยมีการแสดงแบบไทยไปนำเสนอ

      เราได้เข้าร่วมพิธีมิสซา ซึ่งมีพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงนี้ต้องมีการแปลเป็นภาษาไทย -อังกฤษ - โปแลนด์ เวลาร้องเพลง แต่ละคนจะร้องภาษาของตนเอง แต่ด้วยทำนองและความหมายเดียวกัน เพื่อสัญลักษณ์เดียวกัน คือความรักที่มีต่อพระเจ้า

      อ่านต่อ......

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2016 เวลา 14.00น. แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกพร้อมด้วยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ได้นำ 5 ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าพบพระคาร์ดินัลเพื่อคำนับและรับพรก่อนเดินทางไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศโปแลนด์ เมืองคราคูฟ โดยมีนายมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ ตัวแทนผู้ประสานงาน  นางสาวชญานี เปรมสุข ตัวแทนเยาวชนเขต1 นางสาวกนกพร  มีนานนท์ ตัวแทนเยาวชนเขต2 นายอาทิตย์ เรืองวิเศษทรัพย์ ตัวแทนเยาวชน เขต 4 นายชยพล ศรีวัลลภ ตัวแทนเยาวชนเขต 5 ณ ห้องรับรอง สำนักพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัล ได้ร่วมพูดคุยและอวยพรให้กับผู้แทนที่จะไปร่วมงานเยาวชนโลก พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆเยาวชน

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2016 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก ร่วมมือกับแผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ นำโดยคุณพ่อวุฒิไกรชินทร์นลัย จัด อบรมเยาวชนสู่ผู้ประกาศข่าวดี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึีงปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก  มีเยาวชนเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 25 คน จาก 9 วัด ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพ

สร้างผูู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต5

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2016ประมวลภาพ

 สัมมนาเยาวชนเขต5

ประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32

ซีเกมส์เยาวชน2015 / ประมวลภาพc-gamesเยาวชน

เสียงเยาวชน

ประชุมเตรียมงานซีเกมส์ 9 สิงหาคม

สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน

การสร้างผู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015

ชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรม

ค่ายเยาวชนเขต 2

ข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนเขต5

ค่ายเยาวชนเขต 1

เยาวชนไทยเข้าร่วมอบรมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

เยาวชนไทยเข้าร่วมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

สัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง

นักเรียนไตรอัสสัมชัญรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

Bible Genius Award” ประจำปี 2014

ประชุมคณะกรรมการเยาวชยเตรียมงานปีศักดิ์สิทธิ์

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ปี 2014 ณ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2014

ประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นานาสาระ : งานชุมนุมเยาวชนเอเซีย ณ ประเทศเกาหลี
ออกอากาศ : วันที่ 14 กันยายน 2557/2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระสันตะปาปา ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต

พระสันตะปาปา ฟรังซิสพบปะบรรดาเยาวชนในงานงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 เกาหลีใต้

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพค่ายปัสกา 2015 by IDINDEZINE

ประมวลภาพ ค่ายเยาวชนเขต 2 สัมผัสชีวิตธรรมทูต 2015 โดยมีคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ลงสัมผัสชีวิตด้วย

ประมวลภาพเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

ประมวลภาพค่ายปัสกาวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 2 /
ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 3

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

ผู้จัดการแผนก

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod