โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
 

17 กันยายน แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานซีเกมส์เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล

10-15 ตุลาคม 2016 ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู สนใจเข้าร่วมค่ายติดต่อได้ที่ คุณสิริกัญญา 081-812-1916

ปีศักดิ์สิทธิ์
แห่งเมตตาธรรม

วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 31
(WYD 2016)
วันพุธที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 31
กรกฎาคม 2016
ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ 

บทภาวนาเพื่องานเยาวชนโลก 2016
ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์

การติดตั้งโปรแกรม
สำหรับพระคัมภีร์

 

ประมวลภาพ

วันเสารที่ 17 กันยายน 2016 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัด งาน C-GAME เยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันเยาวชนแห่งชาติ ณ วัดพระบิดาเจ้า ผู้เข้าร่วม พระสงฆ์ 7 ท่า่น สังฆานุกร 3 ท่าน บราเดอร์ 4 ท่าน เยาวชนทั้ง 6 เขต 308 รวม 322 คน

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2016 เวลา 10.00 นักศึกษาจากสถาบัน Fondacio Asia จากประเทศฟิลลิปปินส์ จำนวน 17 คน พร้อมด้วยผู้ประสานงานแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส มาพบปะพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกิวทวาณิช ณ ห้องรับรองสำนักพระสังฆราช จากนั้นได้มาเยี่ยมชมฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม โดยมีคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ พร้อมด้วยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายงานทั้งสองให้การต้อนรับและพูดคุย อีกทั้งยังรับชม Presentation งานในฝ่ายงานทั้งสอง งานของแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้ัอมรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังส่วนกลางของศาสนาคริสเตียน สภาคริสจักรในประเทศไทย จากนั้นไปดูงานที่ถนนพัฒน์พงษ์ สีลม เพื่อมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2016 / 2559 คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จิตตาธิการ Y.C.S. จัดค่ายผู้นำ Y.C.S. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยม ีคุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ เข้าร่วมด้วย มีเด็กๆ และคุณครู และผู้นำเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 48 คน ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อัมพวา

      อ่านต่อ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2016 แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ครั้งที่ 3/ 2016 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 13.00 น.

      ช่วงพักเบรคประชุม ร่วมอวยพรวันเกิดแด่คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการแผนกฯ และคุณพัชรา ชนวัฒน์ (พี่ตุ้ม) เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชน ขอให้มีความสุข เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเสมอค่ะ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

          น้อง ๆ เยาวชนที่รัก บรรยากาศของงาน วันเยาวชนโลกที่คราคูฟ ณ ประเทศโปแลนด์ ยังคงมีกลิ่นอายของความชื่นชมยินดีที่เราได้พบปะกับเพื่อนๆ  เยาวชนของเราทั่วโลก และเป็นพิเศษที่เราได้พบกับ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส บิดาที่รักยิ่งของพวกเราเสียงเยาวชนฉบับนี้ พี่จะขอแบ่งปันความรู้สึก และสิ่งที่เพื่อน ๆ เยาวชนของเราได้รับช่วงที่พวกเขาสัมผัสชีวิต (Day in Diocese) ที่เมืองคนุรูฟ และช่วงที่ร่วมในงานวันเยาวชนโลกที่เมืองคราคูฟ โดยได้พักอยู่กับครอบครัวที่เมืองชาร์นูฟ

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนวัดในเขต5

บรรยากาศเยาวชนไทยร่วมงานเยาวชนโลกพิธีต้อนรับคนไทยเข้าสู่ค่าย

5 ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าพบพระคาร์ดินัลเพื่อคำนับและรับพรก่อนเดินทางไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศโปแลนด์

 อบรมเยาวชนสู่ผู้ประกาศข่าวดี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพ

สร้างผูู้้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเขต5

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2016ประมวลภาพ

 สัมมนาเยาวชนเขต5

ประชุมเตรียมงานชุมนุมเยาวชนปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32

ซีเกมส์เยาวชน2015 / ประมวลภาพc-gamesเยาวชน

เสียงเยาวชน

ประชุมเตรียมงานซีเกมส์ 9 สิงหาคม

สัมมนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน

การสร้างผู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015

ชุมนุมเด็กช่วยพิธีกรรม

ค่ายเยาวชนเขต 2

ข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจเยาวชนเขต5

ค่ายเยาวชนเขต 1

เยาวชนไทยเข้าร่วมอบรมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนเขต5

เยาวชนไทยเข้าร่วมเทเซ่ประเทศกัมพูชา

สัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง

นักเรียนไตรอัสสัมชัญรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป

Bible Genius Award” ประจำปี 2014

ประชุมคณะกรรมการเยาวชยเตรียมงานปีศักดิ์สิทธิ์

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ปี 2014 ณ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2014

ประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

พระสันตะปาปา ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต

พระสันตะปาปา ฟรังซิสพบปะบรรดาเยาวชนในงานงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 เกาหลีใต้

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพค่ายปัสกา 2015 by IDINDEZINE

ประมวลภาพ ค่ายเยาวชนเขต 2 สัมผัสชีวิตธรรมทูต 2015 โดยมีคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ลงสัมผัสชีวิตด้วย

ประมวลภาพเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

ประมวลภาพค่ายปัสกาวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 2 /
ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 3

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

ผู้จัดการแผนก

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod