โครงสร้างแผนกเยาวชน

เยาวชนเขต

องค์กร

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์
 

13-15มีนาคม ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2015 บ้านสวนยอแซฟ
 

14 มีนาคม พิธีฉลองสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โวิทวาณิช ณ หอประชุมนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟ อุปถัมภ์

 

ประมวลภาพค่ายปัสกา 2015 by IDINDEZINE

     วันที่ 13-15มีนาคม 2015 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนก จัดค่ายปัสกา ปี2015 โดยมีหัวข้อ “ผู้มีใจบริสุทธ์ ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8) ณ บ้านสวนยอแซฟ พร้อมร่วมงานฉลองสมณศกัดิ์พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ ที่โรงเรียนนักบุญยอแซฟ มีเยาวชนเข้าร่วมค่ายปัสกาครั้งนี้จำนวน 164 คน

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   คุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวจเจ้าอาวาสวัด และคุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทัชัย จิตตาธิการ พาพวกเราเยาวชนวัดนักบุญเปโตร ไปสัมมนาและพักผ่อนร่วมกัน ที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
     โดยกิจกรรมพิเศษที่สำคัญ คือ โอกาสที่พวกเราได้ไปแบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ นำกิจกรรมและมอบขนมให้กับน้องๆ ชาวมอญ ที่โรงเรียนไม้ไผ่ (Bamboo School)
     ขอขอบคุณคุณพ่อเจ้าวัดที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้กับพวกเรา ขอบคุณคุณพ่อที่ขับรถพาพวกเราไป และอยู่กับพวกเราตลอดค่ายนี้ ... ขอบคุณคุณพ่อวรพจน์ จิตตาธิการ ที่เป็นแรงสนับสนุนพวกเราด้วย ... ขอบคุณคุณพ่ออนุสรณ์ ที่ขับรถไปเยี่ยมพวกเราถึงถิ่น และรูปภาพสวยงามสำหรับพวกเราทุกคน ที่สุดขอบคุณพระที่ให้พวกเราได้ไตร่ตรอง ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข // ขอบคุณพวกเราทุกคนที่จะพยายามทำกิจการทุกอย่างต่อไปเพื่อวัดของเรา

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันที่ 7 มีนาคม 2015 เสร็จสิ้นการภาวนาแบบเทเซ่ ที่ประเทศกัมพูชา บรรดาเยาวชนจากประเทศไทยที่ไปเข้าร่วมได้ถ่ายภาพ หลังพิธีบูชาขอบพระคุณปิด แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการส่งเยาวชนเข้าร่วมที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2015 ประชุมคณะกรรมการเยาวชน เขต5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการเยาวชนเขต5 เป็นประธาน มีเยาวชนเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมงานประจำเดือน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2015คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมส่งเยาวชนกรุงเทพฯ จำนวน 2 ท่าน และเยาวชนชนจากสังฆมณฑลต่างๆรวมจำนวน 20 คน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมงาน เทเซ่ที่ประเทศกัมพูชา 3-7 มีนาคม 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2015 เวลา 08.30-14.30น. นักเรียนไตรอัสสัมชัญ ประกอบไปด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จำนวน 42 คน ได้มาร่วมพิธีรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดยช่วงเช้าคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบเตรียมจิตใจ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดยคุณพ่อสานิจ สถะวีรวงส์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธาน โดยมีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวนเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2015 คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์ จิตตาธิการเยาวชนวัดเซนต์หลุยส์ จัดสัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง

อ่านต่อ.....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

นานาสาระ : งานชุมนุมเยาวชนเอเซีย ณ ประเทศเกาหลี
ออกอากาศ : วันที่ 14 กันยายน 2557/2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bible Genius Award” ประจำปี 2014

ประชุมคณะกรรมการเยาวชยเตรียมงานปีศักดิ์สิทธิ์

ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 31

ค่ายเยาวชนคาทอลิกเขต 2 ปี 2014 ณ ค่ายเสือป่า จ.สระบุรี วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2014

ประเมินผลการเข้าร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

บรรยากาศเพื่อนๆเยาวชนกรุงเทพฯไปร่วมงาน ชุมนุมเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศเกาหลีใต้

อบรมผู้นำตามแผนอภิบาลและสัมมนาคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯ ประมวลภาพ ชุดที่1 / ชุดที่ 2

โครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

สัมมนาคณะกรรมการเยาวชนเรื่องหนทางใหม่ในการเป็นวัด บ้านเพชรสำราญ

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2014

คัดเลือกและเตรียมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6

The Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริงเขต 1

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ทีมงานเยาวชนกรุงเทพฯอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี

อบรมผู้นำนันทนาการ / ประมวลภาพอบรมผู้นำนันทนาการ

พลศีลทั่วถิ่นไทย ครั้งที่ 17

ค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต2013   /   ประมวลภาพ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต

โครงการพบรักนัดพบเยาวชนเขต2

ประชุมคณะกรรมการเยาวชนกรุงเทพฯร่วมกับเยาวชนเขต 1เตรียมค่ายปัสกาสัมผัสชีวิต 2013

นิสิตชมรมคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนคำสอนวันอาทิตย์

แผนกเยาวชนและทีมวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล

ชุมนุมนิสิตนักศึกษาคาทอลิก

สัมมนาและแสวงบุญเยาวชนเขต 3 เยาวชนกับวิถีชุมชนวัด ปี2

เยาวชนกรุงเทพฯเข้าร่วมค่ายผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 29

 

อ่านทั้งหมด

พระสันตะปาปา ฟรังซิสเสด็จไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ประเทศเกาหลีใต

พระสันตะปาปา ฟรังซิสพบปะบรรดาเยาวชนในงานงานชุมนุมเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 เกาหลีใต้

เตรียมพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะพบปะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวในงานชุมนุมระดับโลก

นานาสาระ : คุณณัฐพร ครองหิรัญ/ประธานเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ออกอากาศ : วันที่ 16 กันยายน 2555/2012

แนะนำแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของคาทอลิก "พระคำ นำชีวิต"

Slideshowค่ายปัสกา

ค่ายเยาวชน ย.2 "เตรียมเยาวชนเข้าสู่ชีวิตครอบครัว" - ออกอากาศ 12 กุมภาพันธ์ 2555

สาสน์ จากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2011

พระสันตะปาปาทรงขอบพระทัยต่อชาวสเปน
และบรรดาเยาวชนที่ได้มาร่วมแสดงความเชื่อที่มั่นคง

ประมวลภาพเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตเยาวชน

ประมวลภาพค่ายปัสกาวันที่ 1 / ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 2 /
ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 / ชุดที่ 3
ประมวลภาพวันที่ 3

ประมวลภาพโครงการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือสื่อสาร

ประมวลภาพพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติโอกาสปีแห่งความเชื่อ/พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อฟื้นฟูความเชื่อของเยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษ

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชีวิตปี2013

ประมวลภาพแบ่งปันประสบการณ์เยาวชนรุ่นใหญ่, คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์และทีมเยาวชนกรุงเทพฯ และเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา

ประมวลภาพซีเกมส์เยาวชน 2012

ประมวลภาพโครงการเข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน

ประมวลภาพอบรมผู้นำตามแผนงานอภิบาล และสัมมนาคณะกรรมการเยาวชน

ประมวลภาพค่ายเยาวชนเขต1

ประมวลภาพรวมพลและฉลองรับเข็มพลศีล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ณ ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี

เยาวชนร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประมวลภาพค่ายปัสกาสัมผัสชัวิต 2012 วัดนักบุญยอแซฟ หนองรี

 

 

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

คุณพ่อกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอิตาลี และจะมาเข้ารับตำแหน่ง ในเดือนมกราคม 2015

ปัจจุบันคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รักษาการณ์แทนผู้จัดการแผนก

บาทหลวงเบเนดิกต์
พรชัย แก้วแหวน

 

แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน
สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กร Y.C.S

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี

สังฆมณฑลนครสวรรค์

สังฆมณฑลเชียงใหม่

สังฆมณฑลนครราชสีมา

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

สังฆมณฑลอุดรธานี

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน iphone
 

ดาวน์โหลดพระคำนำชีวิต ใน andriod