ค่ายผู้นำเยาวชน
วันที่ 3-5 มิถุนายน 2023 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกจัดค่ายผู้นำเยาวชน ณ บ้านสวนยอแซฟ

กิจกรรมวันแรกรวมตัวกันร่วมงานฉลอง 50 ปี การเป็นพระอัครสังฆราช พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ หอประชุมนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 สามพราน ร่วมตั้งขบวนแห่ ต้อนรับ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ท่านมีชัย มีเยาวชนให้ความสในเข้าร่วมกว่า 200คน จากนั้นช่วงเย็นเริ่มกิจกรรมผู้นำเยาวชน

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023 บรรดาเยาวชนที่มาร่วมค่ายผู้นำเยาวชนพบพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู คำนับเเละขอพรโอกาส ครบรอบ50ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชของพระคุณเจ้าไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระตรีเอกภาพ ช่วงบ่ายกับกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นผู้นำตามหัวข้อ “ให้พระจิตเจ้าเป็นผู้นำ”เเละกิจกรรม”ปลุกพลังรักในหัวใจ” โดยคุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช

และวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2023 สรุปกิจกรรม และประเมินผล ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณปิด โดยคุณพ่อสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช และคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน