คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ เเก้วเเหวน ผู้จัดการเเผนกเยาวชน เเละเเผนกยุวธรรมทูต คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ ผู้ดูแลองค์กรกองหน้าร่าเริง คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว ผู้ดูเเลองค์กรพลศีล พร้อมกับผู้ประสานงานเยาวชนเเละเจ้าหน้าที่เเผนกยุวธรรมทูต นำเสนอแบ่งปันความรู้เเละจิตตารมณ์ องค์กรกองหน้าร่าเริง พลศีล ยุวธรรมทูต เเละYCS ให้กับนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เพื่อ
1.สร้างจิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่มองค์กร
2.ส่งเสริมกระแสเรียกคริสตชนและส่งเสริมจิตตารมณ์การเป็นผู้ประกาศข่าวดี
3.ทางโรงเรียนจะได้รู้จัก กลุ่มองค์กรฯ (กองหน้าร่าเริง พลศีล Y.C.S. และยุวธรรมทูต) มากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณโรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์ มา ณ ที่นี้