วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ.2023 คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ เเก้วเเหวน ผู้จัดการเเผนกเยาวชน พร้อมกับตัวเเทนเยาวชนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 5 ท่าน ได้ประชุมเตรียมเอกสารสำหรับใช้ประกอบการเดินทางไปร่วมงานชุมนุมเยาวชนระดับโลก ที่ประเทศโปรตุเกส ในวันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.2023 ขอพระคุ้มครองการเดินทางของพวกเราในครั้งนี้ด้วย