คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ เเก้วเเหวน ผู้จัดการเเผนกเยาวชนพร้อมกับผู้ประสานงานเยาวชน เข้าร่วมการสัมนาจิตตาภิบาลจิตตาภิบาลเเละทีมประสานงานเยาวชน ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม ค.ศ.2023ที่โรงเเรมราชาวดี รีสอร์ทเเอนด์โฮเทล ขอนเเก่นโดยเเผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาสร่วมกับ สังฆมณฑลอุดรธานี
เพื่อ
* ดูสถานที่สำหรับการจัดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านน้อยสามเหลี่ยม จังหวัดขอนเเก่น
* พาผู้นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
พบกันเดือนตุลาคมปีนี้ครับ