ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2023 ที่ผ่านมา ทางแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเยาวชน นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชน และคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้ง 6 เขต

 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อวางแผน จัดเตรียมกิจกรรม และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานชุมนุมเยาวชน และร่วมฉลอง 50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และฉลอง 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์นัล ของพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในวันที่ 3 มิถุนายน 2023 นี้
2.เพื่อนำเสนอและวางแผนงานโครงการค่ายผู้นำเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2023

     ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 22 คน ณ ห้องประชุมอาสนวิหารอัสสัมชัญ
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง
เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ