วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ.2023 คุณพ่อ วิทวัฒน์ เเก้วเเหวน ผู้จัดการเเผนกเยาวชน ผู้จัดการเเผนกยุวธรรมทูต จิตตาธิการ YCS อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ พร้อมด้วย คุณพ่อ วิทยา เขียวประไพ จิตตาธิการองค์กรกองหน้าร้าเริง คุณพ่อ อวิรุทธิ์ พันธุ์ขาว

จิตตาธิการองค์กรพลศีล ตามด้วยเจ้าหน้าที่เเผนกเยาวชน เเละเจ้าหน้าที่เเผนกยุวธรรมทูต จัดกิจกรรมพร้อมเเนะนำองค์กรกองหน้าร่าเริง พลศีล และองค์กรยุวธรรมทูต เเก่นักเรียนคาทอลิก ในโครงการชุมนุมนักเรียนเขต 4 หัวข้อ“We will walk in the way of Jesus “เราจะเดินในทางของพระเยซู ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร