ประมวลภาพ 1 / ประมวลภาพ2

     วันที่ 23 - 24 มิถุนายน ค.ศ.2023 เเผนกเยาวชนได้จัดโครงการ"ฝึกอบรมผู้นำนัทนาการครู"ปี 2023 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
     ทางเเผนกฯขอขอบพระคุณ คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ เเก้วเเหวน ผู้จัดการเเผนกเยาวชน คุณพ่อเปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช  วิทยากร คุณครู มลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ วิทยากร สำหรับความรู้เเละทักษะที่ควรรู้สำหรับการทำกิจกรรมสันทนาการ เเละคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน สำหรับรอยยิ้มเเละเสียงหัวเราะในการอบรมครั้งนี้ เเผนกขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่าน หวังว่าเราจะได้พบกันอีกในปีต่อไป