แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัว ประเสริฐ ที่ได้สูญเสีย สมาชิกในครอบครัว น้องมารีอา ชนกนันท์ ประเสริฐ ไปอย่างปัจจุบันทันด่วน (น้องเป็นเหรัญญิกของคณะกรรมการเยาวชนเขต 5 คนปัจจุบัน)  และขอคำภาวนาเป็นพิเศษแด่น้องและครอบครัว โดยมีพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ วันที่ 2-5 ตุลาคม 2016 ณ วัดพระตรีเอกภาพหนองหิน เวลา 20.00น. และพิธีปลงศพ 6 ตุลาคม เวลา 15.30น.