วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014 แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จัดโครงการ “Bible Genius Award” ประจำปี 2014 ภายใต้พระวาจา “ประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซู” (ฟป 3:8) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ มาเป็นประธานในการตัดสิน และยังมีคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า มาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย มีเยาวชนเข้าร่วม 84 คน กิจกรรมในการแข่งขัน มี 3 รอบ รอบแรก ข้อสอบ 60 ข้อ รอบ 2.1 แข่งสายลับจับแกะ รอบ2.2 แฟนพันธุ์แท้ อุปมาของพระเยซูเจ้า
รอบ 3 อุปมาของพระเยซูเจ้าในสหทรรศน์ รอบชิงชนะเลิศ ลูกาบทที่ 4 : 1-13 ปิศาจประจญพรเยซูเจ้าในถิ่นทุรกันดาร
ผู้ชนเลิศได้แก่ ยอห์น บัปติส กรณัฐ  ผิวเกลี้ยง จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ รอง ยวง ชิชณุพงศ์ ตั้งเมธากุล เยาวชนวัดเปโตรเขต5