วันที่ 6 มีนาคม 2016 คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการเยาวชนเขต 5 จัดประชุมคณะกรรมการเยาวชน ประจำเดือนมีนาคม 2016 ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน