วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021 เวลา 10.30-15.30น. แผนกเยาวชนฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนันทนาการ (การจัดกิจกรรม) ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้เชิญคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้