วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2015 เวลา 08.30-14.30น. นักเรียนไตรอัสสัมชัญ ประกอบไปด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จำนวน 42 คน ได้มาร่วมพิธีรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดยช่วงเช้าคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบเตรียมจิตใจ จากนั้นช่วงบ่ายเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณรือฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดยคุณพ่อสานิจ สถะวีรวงส์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธาน โดยมีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวนเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม