ประมวลภาพ

วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2017 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกจัดอบรมผู้นำเยาวชน โดยใช้หัวข้อ "ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา" มธ 16:24 ณ บ้านตอไม้ จ.สุพรรณบุรี มีเยาวชน เข้ารวมครั้งนี้จำนวน 48 คน

สำหรับวันแรกของการอบรมคุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ เป็นประธานพิธีมิสซาเปิดการอบรม และทางแผนกได้เชิญคุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ มาเป็นวิทยากร หัวข้อ "ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา" มธ 16:24 และ คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นวิทยากร หัวข้อ idol เยาวชนเป็นผู้นำแบบไหน และพิธีมิสซาปิดการอบรม โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ และพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับเยาวชนที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้