วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2021 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการซีเกมส์ (Catholic Game) วันเยาวชนแห่งชาติ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีมิสซาเปิดโดยคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ท้ายพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นคลิปพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง ปราศัยกับลูกๆเยาวชน จากนั้นเป็นกิจกรรมสันทนาการและการแข่งขัน E-Sport ROV และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์กล่าวปิดกิจกรรม