ส่งเยาวชนร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2017 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน พร้อมด้วยเยาวชนอีกจำนวนหนึ่่ง ร่วมใจส่งคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก และน้องๆเยาวชนจากกรุงเทพฯ จำนวน 3 คน เข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 ณ เมืองยอดยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม หัวข้อ "จงยินดีเถิดเยาวชนเอเชีย! จงดำเนินชีวิตตามพระวรสารในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชีย" และยังมีเยาวชนจากสังฆมณฑลอื่นๆ และจาคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชนด้วย