เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2015 คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยคุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์ จิตตาธิการเยาวชนวัดเซนต์หลุยส์ จัดสัมมนาเยาวชน เขต 1 ที่บ้านเอกเขนก จังหวัดระยอง