แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดย คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ จัดสัมมนาคณะกรรมการฯ เยาวชน วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2022 ณ หาดหฤทัย หัวหิน เพื่อวางแผนงานสำหรับปี 2023 เลือกตั้งคณะกรรมการสังฆมณฑลชุดใหม่และขอบคุณคณะกรรมชุดเดิมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ มีเยาวชนเข้าร่วม 20 คน

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2022 คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำประชุมวางแผนงานแผนกฯ ในปี 2023 และเลือกตั้งคณะกรรมการเยาวชนชุดใหม่ พร้อมอำลาคณะกรรมการชุดเก่า
ผลการเลือกตั้ง :
ประธาน ได้แก่ นายสุรเดช (ไอซ์) พูนทับ วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก เขต 6 ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่ 2
รองประธาน คือ นายพิสิทธิ์ (หยก) ชัยประสิทธิ์ วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว เขต 4
เลขานุการ คือ นางสาวนันท์สินี (นีน) อานามวัฒน์ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ เขต 3
โดยจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี
มิสซาปิด เวลา 11.00 น.