รายการ “อย่าลืมว่า...คริสต์ ถึง” เพื่อนคู่คริสต์(ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปด้วยรัก)ปีเยาวชน เราเยาวชนมาเติมใจ
ในรายการ “อย่าลืมว่า...คริสต์ ถึง” เวลา 19.00 น.  เป็นรายการ streaming ผ่านทาง Facebook live ของแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมีแขกรับเชิญ พิเศษ 10 ท่าน 10 เดือน มากระตุกความคิด
เสริมพลังใจให้กับพวกเรา ด้วยวิธีการ “ร้อง เล่น ทอล์ค และทีช”