วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2020 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการอบรมผู้นำนันทนาการออนไลน์ โดยวจนพิธีกรรมเปิดเวลา10.00น.

และนำกิจกรรมโดยคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ คุณอิทธิ ทรงเสี่ยงชัย