ประมวลภาพ

           วันที่ 7-8 มิถุนายน 2014 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน รักษาการณ์แทนจิตตาธิการเยาวชนกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการ “เข้าเงียบชีวิตฝ่ายจิตของเยาวชน” ฝึกปฏิบัติจิต แบบเข้มข้นเพื่อแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า จุดมุ่งหมายของชีวิต โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงการใช้ความสงบในการฟังเสียงของพระ และได้นำเสียงเรียกของพระมาใช้กับตัวเอง และแบ่งปันให้ผู้อื่น เยาวชนจะได้พัฒนาชีวิตจิตคริสตชน โดยใช้หัวข้อว่า “พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์” (2คร 8:9) ณ บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 78 คน โดยมีคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย เป็นวิทยากร

          วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน วันแรกของการเข้าเงียบหลังจากลงทะเบียนแล้วเริ่มต้นด้วยแบ่งปันพระวาจา โดยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน แบ่งกลุ่มให้เยาวชนได้แบ่งปันพระวาจาร่วมกัน จากนั้นเดินทางไปยังบ้านคณะภราดาน้อยกาปูชิน เพื่อแบ่งปันและรับศีลอภัยบาป โดยมีคุณพ่อสุปิติ รวมอร่ามช่วยฟังแก้บาป จากนั้นเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ช่วงค่ำเป็นภาวนาแบบ Taze

          วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน เริ่มต้นด้วยภาวนาเช้าแบบเป่นปันพระวาจากลุ่ม โดยมีพี่เลี้ยงเยาวชนมาช่วยและมีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวนนำ จากนั้นคุณพ่อเอกมัยเหลือหลายอบรมต่อโดยคุณพ่อมีรูปแบบให้เปิดพระคัมภีร์ และเขียนคำภาวนา ส่วนตัว แต่งเอง ชอโทษ ขอบคุณ วอนขอ และคุณพ่อได้ยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆได้อย่างน่าสนใจ ปิดท้ายด้วยพิธีมิสซาปิดการเข้าเงียบ