ประชุมจิตตาธิการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันพุธที่ 6 กันยายน 2017 คุณพ่อสุรศัดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชนกรุงเทพฯ จัด ประชุมจิตตาธิการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ บ้านผู้หว่าน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของแผนกเยาวชนเดือนกันยายนถึงธันวาคม  กิจกรรมที่ 1 คือ C-GAME (Catholic Game2017) วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2017 และปีนี้จะจัดวันที่ 23 กันยายน 2017 ณ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน เวลา 08.00-16.00น. โดยช่วงเวลา09.00-10.00น. เป็นมิสซาเปิดงานโดยคุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ หัวหน้าพระสงฆ์ เขต 6 เป็นประธาน และโครงการที่ 2 เป็นโครงการThe Voice Youth ซึ่งจะจัดปลายปีนี้