วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2015 เวลา 13.30 น. คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการเยาวชนเพื่อเตรียมงานชุมนุมเยาวชนเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมตตาธรรม ซึ่งทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯจะมีงานในวันที่ 11-13 ธันวาคม มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จำนวน 11 คน ณ บ้านพักพระสงฆ์ อัสสัมชัญ