วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2017 เวลา 16.30 น. ผู้แทนเยาวชนไทยร่วมมิสซาเปิดงานวันเยาวชนเอเซีย ครั้งที่ 7 ณ ยอร์คยากาตาร์ อินโดนีเซีย