วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ประสานงานกับแผนกเยาวชน จัดเสวนา เยาวชน LGBT ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเซนต์โธมัส มีเยาวชนเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้จำนวน 15 คน และมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ด้วย