วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 / 2563 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนเยาวชนประชุมเตรียมค่ายปัสกากับคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวนผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพื่อเตรียมการเรื่องอาหารและสถานที่ในการจัดกิจกรรม