ภาพเพิ่มเติม...facebook แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้แทนเยาวชน ได้ร่วมแบ่งปันความเชื่อ และประสบการณ์ การดำเนินชีวิตของเยาวชนคาทอลิก ผ่านการเข้าร่วมค่ายต่างๆที่สร้างเเรงบันดาลใจในการเป็นเยาวชนที่ดีของพระศาสนจักร อีกทั้งประสบการณ์การดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อความเชื่อของเยาวชนในเรื่องความห่างเหินจากศาสนา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2018 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง หลังการแบ่งปันได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองแม่พระฟาติมทุกวันที่ 13 ของเดือน