รับกางเขนเพื่อจาริกกางเขน

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2021 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนจากกรุงเทพฯ มาต้อนรับเยาวชนจากสังฆมณฑลจันทบุรี ที่ได้นำกางเขนมาส่งต่อให้กับกรุงเทพฯ เพื่อจัดกิจกรรมจาริกกางเขน โอกาสปีเยาวชนซึ่งกางเขนจะอยู่กับเราจนถึงวันที่ 18 กรกฎาคมและจะส่งต่อให้กับเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ต่อไป