วันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมภาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ ได้จัด “สัมมนาและฟื้นฟูจิตใจคณะกรรมการเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ประจำปี 2018 ภายใต้พระวาจา “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา”(มธ 16:24)

โดยใช้หัวข้อ “เยาวชนผู้จาริก ประกาศความเชื่อ” มีคณะกรรมการเยาวชนในแต่ละเขตเข้าร่วม ทั้งหมด 30 คน และในครั้งนี้ได้เดินทางไปแสวงบุญและร่วมพธีบูชาขอบพระคุณที่วัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว คุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ เจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ยังมีสภาอภิบาลและเยาวชนวัดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเดินทางมายัง ณ My home จ.ฉะเชิงเทรา

ร่วมกันประชุมวางแผนการเตรียมโครงการแผนกเยาวชน ฯ ปี 2019 เพื่อให้การทำงานของเยาวชนในระดับสังฆมณฑล มีการประสานงานที่ชัดเจนขึ้น ทั้งในด้านรูปแบบการจัดการ และการประสานงานของคณะกรรมการประสานงานฯ