ประมวลภาพเยาวชนปันสุข ครั้งที่3

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020 แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดดำเนินโครงการเยาวชนปันสุขครั้งที่ 3 โดยให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนนำของที่จำเป็นไปมอบให้กับครอบครัวของบรรดาเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ณ ชุมชนวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ โรงหมู จำนวน 20 ครัวเรือน

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆแบบนี้ เกิดขึ้น เพื่อให้ทุกๆ คนได้รับและแบ่งปันความสุขกันถ้วนหน้า และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ทุกท่าน