แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

     วันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2018 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชน กรุงเทพฯ พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนทั้งหมด 17 คน เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35” ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรีและโรงเรียนดาราสมุทร อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี

     ในหัวข้อ “In to the deep”ภายใต้พระวาจา “จงแล่นเรือออกไปที่ลึก และหย่อนอวนลงจับปลาเถิด” (ลก.5:4) เยาวชนได้เรียนรู้ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจากตัวเราและกำลังส่งผลกลับมายังตัวเรา ผ่านทางการเรียนคำสอนด้านสังคม โดยได้ไปเรียนรู้ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ยังมีการฝึกวินัยในตนเองก่อนที่จะออกไปช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการฝึกปฏิบัติจิตวิทยากับหน่วยนาวิกโยธิน

     เพื่อเยาวชนจะได้กล้าหาญที่จะออกไปค้นหา ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้ คือหน้าที่ ที่พระคริสตเจ้าทรงมอบให้เราทุกคนในการประกาศข่าวดีด้วยชีวิต ทั้งนี้เยาวชนยังได้รับความสนุกสนานผ่านทางเสียงเพลง การทำกิจกรรมร่วมกันได้พบมิตรภาพ จากรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ภายใต้ความรักตามแบบอย่างพระเยซูเจ้า

และในครั้งนี้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้รับธงในการเป็นเจ้าภาพจัดค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 36 ปี 2019