ประมวลภาพ

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2016 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดอบรมผู้นำนันทนาการ ณ บ้านสวนยอแซฟ(สามพราน) มีเยาวชนเข้าร่วมครั้งนี้จำนวน 82 คน

วันแรก พิธีมิสซาเปิดการอบรมโดยคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า จากนั้นรวมพล – สันทนาการ เตรียมความพร้อม ทำความรู้จัก สร้างเป้าหมาย

ช่วงบ่ายเป็นการอบรม 1 การเป็นผู้นำนันทนาการ(ก่อนจะเป็นผู้นำนันทนาการ สำรวจตัวเอง)ต่อด้วย อบรม 2  หลัก  ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่  อย่างไร ประเภทเกมส์ ลักษณะเกมส์จากนั้น อบรม 3 การจัดลำดับเกมส์  ขั้นตอนการนำเกมส์ วิธีสังเกตุผู้ร่วม(CURVE)และ เตรียมตัวฝึกปฏิบัติ เย็นเริ่ม ฝึกปฎิบัติ 1 (ผู้นำนันทนาการ)หลังรับประทานอาหารเย็น ฝึกปฎิบัติ 2 (ผู้นำนันทนาการ)จากนั้นภาวนาค่ำ

วันสุดท้าย เริ่มต้นด้วยภาวนาเช้า หลังรับประทานอาหาร รวมพล - สันทนาการและ ฝึกปฎิบัติ 3 (ผู้นำนันทนาการ) จากนั้นเป็นพิธีมิสซาปิดการอบรมโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ พร้อมมอบวุฒิบัตร ถ่ายภาพและรับประทานอาหารร่วมกัน