ภาพข่าว คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

          วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 ตัวแทนเยาวชนไทย ที่เข้าร่วมชุมนุมเยาวชนโลก ประชุม ซักซ้อม เตรียมการแสดง ก่อนออกเดินทางไปเปลี่ยนเครื่องที่ฝรั่งเศส เพื่อต่อไปยังปานามา

          โอกาสนี้พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พร้อมกับท่านทูตปานามาประจำประเทศไทย ได้พบปะกับบรรดาตัวแทนฯ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งพระคุณเจ้าเป็นประธานอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง และยังได้อยู่ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับบรรดาตัวแทนฯ อีกด้วย