วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ 2018 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดประชุมจิตตาภิบาลและคณะกรรมการเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเตรียมค่ายปัสกาที่กำลังจะมาถึง