วันที่14-15ตุลาคม 2022แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนก จัด ค่ายผู้นำเยาวชน มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 81คน  ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท

ภาพเพิ่มเติม...