ภาพเพิมเติม...Facebook แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ ร่วมกับคณะกรรมการ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ C-game 2018 ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2018 ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ภายใต้พระวาจา "เรามีชัยชนะเหลือล้น โดยพระองค์ ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย” (รม. 8:37) บรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช เป็นประธาน โดยบรรดาเยาวชนได้ร่วมในขบวนแห่ นำโดยธงเขต ตามด้วยธง 350 ปีมิสซังสยาม และร่วมกันขับร้องบทเพลง 350 ปีมิสซังสยาม เพื่อเป็นการเเสดงถึงการเตรียมจิตใจตลอด 365 วัน สำหรับการเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต พร้อมกันนี้ยังมีคุณพ่อแฟรงค์ เดลอเลนซี เจ้าอาวาส คุณพ่อมานะชัย ธาราชัย อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก และคุณพ่อจิตตาธิการเยาวชนในแต่ละเขตให้เกียรติร่วมในพิธีอย่างสง่า จากนั้นเยาวชนได้ร่วมกันแข่งขันกีฬา สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี มีการพบปะกันในแต่ละเขต มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 289 คน