รับชมการแข่งขันย้อนหลัง

          เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2017 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก จัดโครงการ เสียงภาวนา เสียงจริง ภาวนาจริง The Voice of catholic Youth Bkk ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารยอห์นปอลที่ 2 บ้านเณรยอแซฟ มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 89 คน และคนที่ประกวดร้องเพลง 28 จำนวน โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด โดยคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นประธาน โดยท้ายพิธีผู้แทนเยาวชนได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกแด่คุณพ่อ จากนั้น เข้าสู่ช่วงที่ 1 แนะนำโค้ชทั้ง 3 ทีม โค้ชพี่เบียร์ นายวรปรัชญ์ ครองหิรัญ โค้ชพี่ท๊อป นายพงษ์เทพ กิจบำรุง โค้ชพี่เมย์นางสาวเมธาวี ชีวะเรืองโรจน์

          จากนั้น เริ่มกิจกรรมที่ 1 รอบที่ 1 blind audition ให้น้องๆมาร้องเพลง เลือกโค้ช จากนั้นช่วงที่ 2 เป็นช่วง Four Chairs โดยให้กรรมการเลือกน้องๆในทีม นั่งเก้าอี้ เหลือเพียง 4 คน จากนั้นแข่งขันรอบ Battle โดย ทั้ง 4 คนมาร้องเพลงแข่งกันเพื่อเลือกให้เหลือ 2 คน  และจากนั้นนำทั้ง 2 คน ไปให้โค้ช แนะนำ และแข่งขันเข้าสู่ช่วง Semi Final และปิดท้ายวันแรกด้วยภาวนาเทเซ่ 

          สำหรับวันที่ 2 เริ่มต้นด้วยแนะนำคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ 3 ท่าน คุณพ่อ อนุสรณ์ แก้วขจร ผจก.สักการสถานบุญราศรี คุณพ่อนิโคลาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร บราเดอร์ สมศักดิ์ ตู้สำราญ บราเดอร์ ณัฐพงษ์ พรหมทอง และมีการแสดง Show Time จากโค้ช และลูกทีม ทั้ง 3 ทีม จากนั้นเป็นการแข่งขันรอบ Final โดยตัดสินจากน้องๆที่อยู่ในห้อง และคะแนนจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โดย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือน้อง ปิยะพร ศรีจรรยา วัดกาลกว่าร์ เขต1 ชนะเลิศ จากวัดแม่พระลูกประคำกาล์หว่าร์ รองชนะเลิศ ยอแซฟ นัทแควง โฮ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง เขต 2 รองชนะเลิศ น้อง สุพัฒน์ สามสีเนียม วัดอัครเทวดาราฟาแอลปากน้ำ เขต1 และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิด โดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

          ขอขอบคุณ คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล และซิสเตอร์ ที่อำนวยความสะดวกเรื่องอาหารและสถานที่ ให้กับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณคุณพ่อวัดต่างๆ ที่ได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ทั้ง 3 ท่าน ขอบคุณโค้ช ทั้ง 3 น้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดี และท้ายที่สุด ขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ได้ัให้แผนกเยาวชน จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ และขอบคุณคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกฯ