ประมวลภาพ

วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2016 / 2559 คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน จิตตาธิการ Y.C.S. จัดค่ายผู้นำ Y.C.S. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยม ีคุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ เข้าร่วมด้วย มีเด็กๆ และคุณครู และผู้นำเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 48 คน ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อัมพวา

โดยวันแรก เริ่มลงทะเบียน และปฐมนิเทศ เวลา 11.00 ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสันทนาการ ต่อด้วย 13.30 สอนเราให้รักเมตตา โดยพ่อพรชัย แก้วแหวน และกิจกรรม รักเขาด้วยมือของเรา และมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 18.00 น. หลังรับประทานอาหารเย็นแล้วเป็นกิจกรรมสันทนาการ จากนั้น สรุปกิจกรรม ประชุมโรงเรียน 21.30 และพักผ่อน

วันที่สองของค่าย เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 7.00 หลังรับประทานอาหารเช้าเป็นกิจกรรมสันทนาการ จากนั้นเป็นการอบรมแนวทางของ Y.C.S และกิจกรรม คิด ทำ รัก อย่าง  Y.C.S จากนั้น เตรียมกิจกรรม "ด้วยหัวใจ Y.C.S " และช่วงหลังอาหารค่ำ เป็นกิจกรรม Family night และ ภาวนาเทเซ่ โดยทีมงานแผนกเยาวชนกรุงเทพฯ

วันสุดท้ายเริ่มต้นด้วยภาวนาเช้า รับประทานอาหารเช้าและสรุปกิจกรรมค่าย ประชุมโรงเรียนวางแผนงาน ประเมินผล ตามด้วย พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00น. โดยคุณพ่อสุพัฒน์ หลิวสิริ เป็นประธานและมอบวุฒิบัตรให้กับ ครูและเด็กๆที่เข้าอบรม