วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และบรรดาเยาวชน ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ น้องมารีอาชนกนันท์ ประเสริฐ ณ วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน และร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวประเสริฐ