วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2015คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมส่งเยาวชนกรุงเทพฯ จำนวน 2 ท่าน และเยาวชนชนจากสังฆมณฑลต่างๆรวมจำนวน 20 คน เพื่อเดินทางไปเข้าร่วมงานเทเซ่ที่ประเทศกัมพูชา 3-7 มีนาคม 2015