วันที่ 8 พฤศจิกายน 2014 เวลา10.00-14.00น. คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเยาวชน เพื่อเตรียมงาน Bible Genius Award 2014 และเตรียมงานฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 21 คน ณ ห้องประชุม อัสสัมชัญ