วันที่ 14-15 ตุลาคม 2022 บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนระดับชาติ ณ ท่าแร่ สองคอน โดยมีคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกเยาวชน และคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายงานอภิบาลฯ เจ้าหน้าที่ และน้องๆเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วม

ภาพเพิ่มเติม...