วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2016 เวลา 14.00น. แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกพร้อมด้วยคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ได้นำ 5 ตัวแทนเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าพบพระคาร์ดินัลก่อนเดินทางไปร่วมงานเยาวชนโลกที่ประเทศโปแลนด์ เมืองคราคูฟ โดยมีนายมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ ตัวแทนผู้ประสานงาน  นางสาวชญานี เปรมสุข ตัวแทนเยาวชนเขต1 นางสาวกนกพร มีนานนท์ ตัวแทนเยาวชนเขต 2 นายอาทิตย์ เรืองวิเศษทรัพย์ ตัวแทนเยาวชน เขต 4นายชยพล ศรีวัลลภ ตัวแทนเยาวชนเขต 5 ณ ห้องรับรอง สำนักพระสังฆราช โดยพระคาร์ดินัล ได้ร่วมพูดคุยและอวยพรให้กับผู้แทนที่จะไปร่วมงานเยาวชนโลก พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับน้องๆเยาวชน