วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 / 2563 เวลา 19.00น. คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ผู้จัดการแผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนเยาวชน ร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่มารีอา สำเนียง แซ่เตียว ซึ่งเป็นยายของน้องอาร์ม อดีตประธานเยาวชนเขต 2 ณ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้ารังสิต