วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2016 แผนกเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหาร คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ครั้งที่ 3/ 2016 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 – 13.00 น.

      ช่วงพักเบรคประชุม ร่วมอวยพรวันเกิดแด่คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการแผนกฯ และคุณพัชรา ชนวัฒน์ (พี่ตุ้ม) เจ้าหน้าที่แผนกเยาวชน ขอให้มีความสุข เต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรของพระเสมอค่ะ