แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสราวุธ อมรดิษฐ์ ผู้จัดการแผนกจัด โครงการThe Voice of youth catholic bkk ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยบทเพลงศักดิ์สิทธิ์จากใจจริง ( คส.3:16) เป็นการประกวดร้องเพลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรในประเทศไทย และให้เยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ ถึงบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการภาวนาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจำวัน

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม และ 18 สิงหาคม 2013 ที่ผ่านมา เป็นรอบ Audition ของเขต 1 มีเยาวชนจาก 4 วัด วัดนักบุญยอแซฟตรอกจันทน์ 5คน วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ โรงหมู 1คน วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ 2 คน และวัดพระมหาไถ่ 1 คน

          โดยมีขั้นตอนแต่ละลำดับดังนี้

          + รอบ Audition รอบแรก ตัดสินโดยประธานเยาวชนแต่ละเขต/องค์กร เลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารอบ 5 คน(เท่านั้น)อันจะประกอบไปด้วย เขต 1 - 6 รวม 30 คน องค์กรค์ YCS  5 คน  SYM 5 คน    องค์กรนิสิตนักศึกษา 5 คน รวมทั้งสิ้น 45 คนเพื่อคัดเข้าสู่รอบบลายด์ Audition

          + รอบบลายด์ Audition จะนำผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 45 คน มาประกวดต่อหน้าคณะกรรมการการ (ของทางแผนกเยาวชน) ซึ่งจะมีกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน และทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีเป็นพิเศษมาเป็นคณะกรรมการให้กับเรา

          + ในการประกวดผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้โดนใจคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะนั่งหันหลังให้กับผู้เข้าแข่งขัน และ เลือกผู้เข้ารอบด้วยตัวเอง....แต่ถ้าในกรณีที่คณะกรรมหันมามากกว่า 1 ท่าน ผู้เข้าประกวดก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคณะกรรมการ ด้วยตัวเองเพื่อเข้าเป็นลูกทีมได้

          + ในแต่ละทีมจะมีผู้เข้ารอบได้ไม่เกิน ทีมละ 6 คน

          + เข้าสู่รอบ Battle เมื่อได้ผู้เข้ารอบทั้ง 4 ทีม รวม 24 คนแล้ว คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกเพลงให้กับผู้เข้าแข่งขันได้มาประชัน(Battle)กันในรอบตัดสิน  แล้วหาผู้เข้ารอบต่อไปอีกทีมละ 3 คน

          + ในรอบการแสดงสดผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์เลือกเพลงเองที่จะนำมาร้องโชว์การประกวดเป็นรอบสุดท้าย ซึ่งส่วนหนึ่งในการตัดสินจะมาจากเยาวชนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ซึ่งจะนำบทเพลงนั้นเผยแพร่ลงยูทูบ และนำไปแชร์ในเฟสบุค เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมถึง กดLike ในการตัดสินใจเลือกผู้ที่โดนใจเยาวชนมากที่สุด) และในการตัดสินคณะกรรมการต้องเลือกผู้เข้าประกวดเพียงทีมละ 1 คนเท่านั้น เพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศในรอบสุดท้าย

          + เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เมื่อเหลือผู้เข้าแข่งขัน 4 ท่านโค้ชในแต่ละทีม จะต้องโชว์การร้องเพลงนั้นคู่กับลูกทีมของตนเอง และแสดงความสามารถที่ตนมีอยู่นั้นให้เยาวชนได้ดู และ คนที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็คือเยาวชนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ซึ่งจะมีวันรวมพลเยาวชนในอัครสังฆมณฑล 1 วันเต็ม)

          + เมื่อได้ผู้ชนะ เราจะมีรางวัลให้และจะส่งเป็นตัวแทนเยาวชนเป็นนักขับร้องของคณะกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่แสงธรรมเพื่อสานต่องานทางด้านตนตรีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย