วันที่ 23-24 กันยายน 2022 แผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ ประชุมวางแผนงาน 3 องค์กร กองหน้าร่าเริง พลศีล วาย.ซี.เอส