วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2015 ประชุมคณะกรรมการเยาวชน เขต5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ จิตตาธิการเยาวชนเขต5 เป็นประธาน มีเยาวชนเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมงานประจำเดือน